Presentaties

Op deze pagina publiceren we presentaties die voor een inwoner van ons dorp van belang zijn om het proces te volgen.

Een heel belangrijke presentatie met uitgangspunten voor de werkgroepen was de presentatie door Hans Peter Benschop van het Trendbureau Overijssel.

Hij maakt met getallen heel veel zaken inzichtelijk die van belang zijn voor afwegingen richting de toekomst.

Presentatie Trendbureau Overijssel

 

Op 29 maart 2017 zijn tijdens de jaarlijkse informatiebijeenkomst van Stichting Dorpsbelang Geesteren de resultaten gepresenteerd van een jaar lang actief vergaderen.

Hier leest u de weerslag van deze avond met daarna de bestanden die de basis vormen van dit verslag.

 

Dromen, durven, doen

"Stel...het is 29 maart 2030. In het autoluwe centrum van Geesteren is het druk bij de winkels. Veel dorpsbewoners komen op de fiets hun dagelijkse boodschappen halen. 
Maar er staat ook een groot aantal elektrische auto’s aan de laadpalen. Met stroom, die rechtstreeks afkomstig is van de boerendaken in het buitengebied. 

Een deel van de winkelbezoekers komt uit de regio. Ze waarderen het centrum van Geesteren. Het is één van de weinige dorpen in de omgeving, waar ondernemers jaren geleden al belangrijke toekomstkeuzes hebben gemaakt en daarom nog een breed pakket bieden. 
Onder meer (h)eerlijke producten, die rechtstreeks van de omliggende boerenerven komen. 

En omdat je er zo gezellig kunt lunchen op het horecaplein.
Bovendien is Geesteren dankzij een rondweg goed bereikbaar vanuit Hardenberg, Tubbergen, Almelo en Vriezenveen. En via een uniek en zelfstandig systeem van openbaar vervoer. 
Even verderop rondom de Vinckenweg gaat de school uit. 
Een groot deel van de kinderen blijft nog even om mee te doen aan de sportactiviteiten, die door de Omnivereniging Geesteren worden georganiseerd. 
De rest fietst veilig naar huis over de brede landbouwwegen en over de nieuwe fietspaden, die in de afgelopen 15 jaar zijn gerealiseerd. 
Er worden woningen voor jong en oud gebouwd, op vrijgekomen plekken in het dorp. 
En met moderne technologie kunnen ouderen veilig thuis blijven wonen.
Geesteren is het meest vitale en gezondste dorp van Twente. De meeste inwoners zijn lid van de Omnivereniging, die een breed aanbod heeft van activiteiten. 
Maar ook niet-leden houden er een gezonde levensstijl op na."

Is het een droom of werkelijkheid?
Niemand weet hoe Geesteren er in 2030 uitziet.
Maar toch...

Bovenstaand verhaal vat wel kernachtig de boodschap samen die de gezamenlijke werkgroepen Geesteren 2030 met elkaar uitgewerkt hebben.
Geboeid keken en luisterden de in grote getale opgekomen belangstellenden naar de presentaties door Ria Paus en Miriam Vollenbroek. 
Een prachtige professionele presentatie die goed weergaf, waar de vijf werkgroepen gevuld met zo'n 25 betrokken inwoners van Geesteren aan gewerkt hebben.

7 Kernpunten zijn gedistilleerd uit de plannen.

Levensloopbestendig Geesteren
Om het dorp levendig te houden en voldoende basis te hebben om lokale voorzieningen als de school,verenigingsleven en winkels in stand te houden, moeten jonge en oude mensen in Geesteren blijven wonen.
Daarvoor is het nodig dat er voldoende geschikte en betaalbare woningen zijn, voor elke fase in de levensloop.
Om dat te realiseren maakt men de principiële keuze om in te zetten op inbreiding, in plaats van uitbreiding van het dorp.

Regionomisch Geesteren
Voor de leefbaarheid van het dorp zijn winkels, horecagelegenheden en andere bedrijven erg belangrijk voor Geesteren. 
Als ontmoetingsplek, als sponsor voor lokale activiteiten en als belangrijk onderdeel van een levendig centrum. 
Wat de commissie betreft worden winkels en horeca zoveel mogelijk gecentraliseerd in het centrum van het dorp. 
Ook het behoud van evenementen (en ontwikkeling van nieuwe) is belangrijk voor de levendigheid in het dorp.

Kindvriendelijk Geesteren
Men wil dat kinderen veilig en beschermd kunnen opgroeien in Geesteren. Met voldoende mogelijkheden voor ontwikkeling, door middel van spelen en leren. 
Met als grootste uitdaging, ter vervanging van de huidige school, de bouw van een multifunctioneel Kindcentrum, volgens het concept van de Brede School. Een gebouw, waarin zoveel mogelijk organisaties en functies in Geesteren samenwerken, rond de ontwikkeling van jonge kinderen.

Veilig en bereikbaar Geesteren
Er is altijd iets te wensen op het gebied van verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid, ook in Geesteren. Men wil het centrum verder autoluw maken door het verbinden van de vier toegangswegen vanuit Hardenberg, Vriezenveen, Almelo en Tubbergen. Daarmee kunnen vrachtverkeer en landbouwverkeer uit het centrum worden geweerd. 
Ook wil men een agrarische ader realiseren. Maar ook het verder ontwikkelen van fietspaden, laadpalen en vraaggerichte mobiliteit, zoals deelauto’s, zijn belangrijke ontwikkelingen voor een veilig en bereikbaar Geesteren.

 

Binding met de boer
Agrariërs zijn van oudsher de architecten van het landschap rondom Geesteren. Ze waren en zijn één van de motoren onder de lokale economie. Omdat het aantal boerenbedrijven tot 2030 afneemt, wil men de boeren de ruimte geven, die hun core-business versterken of soms verbreden met andere activiteiten, bijvoorbeeld op het gebied van recreatie en toerisme. Of bijvoorbeeld in de vorm van lokale duurzame energieopwekking voor de inwoners van Geesteren. Dit levert voor de boer gevarieerde financieringsmogelijkheden op en tegelijkertijd kansen voor extra inkomsten. Maar collectieve mogelijkheden van lokale voedselproductie en  consumptie komt ten goede aan de lokale agrarische economie.

Vitaal Geesteren
 

De meest belangrijke factor in de leefbaarheid van een dorp, zijn de inwoners zelf. 

Voor de leefbaarheid van Geesteren, zijn vitale inwoners een essentiële voorwaarde.

Het doel is dat alle inwoners van het Geesteren hun eigen verantwoordelijkheid nemen voor een gezonde levensstijl, ondersteund door technologie en zo nodig daarbij geholpen door een pro-actief team van zorg- en welzijnsaanbieders. Met als doel om in 2030 het meest gezonde dorp van de gemeente Tubbergen te worden, of misschien wel van heel Twente.

Sportief Geesteren
Geesternaren zijn sportief, zowel op topsport, als recreatief niveau. Dit zorgt voor onderlinge verbondenheid, maar ook voor de gewenste vitaliteit.

Maar er ligt ook een opgave.

De bevolking vergrijst en de jongste leeftijdscategorieën worden kleiner. Ook het aanbod breedtesport in Geesteren staat onder druk. Voor behoud en uitbreiding van de sportmogelijkheden en voor de groei van het aantal leden (ook van buiten Geesteren) is het noodzakelijk dat de sportaccommodaties worden gecentraliseerd en gemoderniseerd.
 Het einddoel is om in 2030 één sportvereniging te hebben. 
Een Omnivereniging, met één algemeen bestuur en zoveel mogelijk verschillende sporten.

Samen voor Geesteren
Inwoners van Geesteren zijn eigenaar van de eigen toekomst. Maar ook van de toekomst van de generaties hierna. 
Om de ambities waar te maken, wil men verbinden: mensen verbinden, maar ook gezamenlijke en verschillende belangen verbinden. 
Binnen Geesteren, binnen het gemeentebestuur, maar ook door verbinding te zoeken met ondernemers, inwoners en organisaties. 
Door de krachten te bundelen, investeert men samen in een de lokale samenleving, waarin vitaliteit, leefbaarheid, duurzaamheid, veiligheid en bereikbaarheid voorop staan. 
Samen de schouders eronder.

De voorzitter van Stichting Dorpsbelang Geesteren Herman Huis in 't Veld benadrukte dat het van het grootste belang is dat inwoners reageren op de plannen. Iedereen kan meedoen aan de realisatie van de plannen.

Reacties ziet men graat tegemoet op: mijngeesteren2030@gmail.com

Bestanden:

Placemat Toekomst Geesteren

MijnGeesteren 2030 -brochure

Structuurkaarten

 

Het weer

zaterdag 21 september

22.4°

Ochtend 22.4°
Avond 17.0°
Nacht 13.0°
Min. 13.0°
Max. 22.5°

Zon op: 05:16 uur
Zon onder: 17:36 uur

Meer weer

Twitter

15-09
@bas_kuiphuis Bas Kuiphuis

Gisteravond tussen 21.00 uur en 24.00 uur te aan de Broenenstraat. Deel van de buit terug gevonden aan de Denekamperweg nabij de bushalte. Aangifte opgenomen en onderzoek ingesteld. Heeft u iets gezien? ☎️0900-8844. .

14-09
@EstherHindrikse Esther Hindriksen

En bijna is het zover. We gaan het doen, 24 uur wandelen! Samen met velen uit Beleven Meeleven Doorleven

14-09
@AnjoBosman Anjo Bosman

Aanwezig geweest bij de laatste expositie van “ Kijk op Kunst” bij de Oude Renger in de Boshoek in . 20 jaar mochten we genieten van prachtige kunst op unieke plekjes in en Gelselaar. Bestuur en vrijwilligers bedankt voor de organisatie.

14-09
@hengelonieuws Hengelo Nieuws

Vier jaar cel geëist tegen Geesternaar (27) Voor de rechtbank in is vrijdag vier jaar cel en een rijontzegging van zes jaar geëist tegen een 27-jarige man uit ...

05-09
@LohuisG Gerrit Lohuis

Mariakapel De Loo Esch te Een plek van troost, bezinning en hoop.

28-08
@LohuisG Gerrit Lohuis

Aan deze vogel is de sporthal in ontleend!

27-08
@joseidhof joseidhof

Bij 32 á 33 graden, airco staat in "storing" en strooiroutes aan het actualiseren, heb de deur maar op slot gedaan anders de hele tijd commentaar

26-06
@hjhuisintveld Herman Huis in 't Veld

Een reactie ontvangen over twee straaljagers die boven gebotst zijn op 6 mei 1963. Als kind schrok ik in de schoolbank heel erg van de zware klap. Met dank aan de familie Hancamp die toen ontsnapte aan een grote tragedie. Gordijnen verschroeid door hitte.

24-05
@AVGeesteren AVG
26-02
@tomvandenberg Tom van den Berg

BREAKING. Nieuwbouw Aloysiusschool Overijssel komt op de huidige locatie van de basisschool aan de Kampboerlaan. Straks meer informatie online bij en morgen in de papieren krant.

06-02
@RikSilderhuis Rik Silderhuis

Vandaag online bij en morgen online bij ; Dorpsstraat 41 in !

03-02
@HermanPlattje Herman Plattje

Mooie vliegers en een mooi paard uit Westerhaar in een Ostfriesenkrimi (7,25 Miljoen kijkers) Helaas geen Twentse Ros, die was 2 maanden later te zien in

05-12
@RonaldLenferink Ronald Lenferink

Mooi artikel in het blad Activa van de NOAB. Lenferink Paus accountants en adviseurs

Gebruikerslogin